Algemeen
ISO 15189

087 MED
De laboratoriumgids kan gebruikt worden voor het opzoeken van analyses en geeft informatie over:


4Afnamecondities, vereist volume, monstertype en transportcondities
4Aanvraagformulier
4Referentiewaarden
4Externe kwaliteitscontrole
Verder wordt de gebruikte methode vermeld (indien relevant), de aanrekening, speciale opmerkingen, .Laboratoriumgids UZ Gent (www.uzgent.be/labgids)