UZ Gent laboratoriumgids    
Aanvraagformulieren
  Aanvraag TDM betalactam antibiotica
  Aanvraagformulier ARL
  Aanvraagformulier HIT
  aanvraagformulier in-huis bepaling InfliximabAdalimumab
  Aanvraag doseeradvies Voriconazole
  Aanvraagformulier Toxicologie
  Aanvraagformulier Hormonologie
  Aanvraagformulier laboratorium metabole ziekten
  Aanvraagformulier Virologisch Serologisch Onderzoek
  Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Microbiologie
  Aanvraagformulier bijzondere hematologie en stolling
  Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
  Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
Laboratoriumgids UZ Gent (www.uzgent.be/labgids)