UZ Gent laboratoriumgids    
Aanvraagformulieren
  Aanvraagformulier hormonologie
  Aanvraagformulier Metabole ziekten
  Aanvraagformulier voor routine laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Microbiologie
  Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
  Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Infectieuze Serologie en Moleculaire Microbiologie
  Aanvraagformulier bijzondere hematologie - cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses
  Aanvraagformulier bijzondere stolling
  Aanvraagformulier Rode Kruis Vlaanderen
  Aanvraagformulier immunologische oppuntstelling - EXTERN
  Aanvraagformulier in-huis bepaling Infliximab Adalimumab
  Aanvraagformulier arbeidsgeneeskunde
  Aanvraagformulier voor opsporen heparine ge´nduceerde plaatjesantilichamen (HIT) ELISA + functionele flowcytometrische assay
  Aanvraagformulier virale lading tropisme genotypering - ARL Gent
  Aanvraagformulier Toxicologie
Laboratoriumgids UZ Gent (www.uzgent.be/labgids)