UZ Gent laboratoriumgids    
Aanvraagformulieren
ISO 15189

087 MED
  Aanvraag TDM betalactam antibiotica
  Aanvraagformulier ARL
  Aanvraagformulier HIT
  aanvraagformulier in-huis bepaling InfliximabAdalimumab
  Aanvraag doseeradvies Voriconazole
  Aanvraagformulier Virologisch Serologisch Onderzoek
  Aanvraagformulier Hormonologie
  Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Microbiologie
  Aanvraagformulier bijzondere hematologie en stolling
  Aanvraagformulier laboratorium metabole ziekten
  Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
  Aanvraagformulier Toxicologie
  Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
Laboratoriumgids UZ Gent (www.uzgent.be/labgids)