UZ Gent laboratoriumgids    
Aanvraagformulieren
  Aanvraag TDM betalactam antibiotica
  Aanvraagformulier ARL
  Aanvraagformulier HIT
  aanvraagformulier in-huis bepaling InfliximabAdalimumab
  Aanvraag doseeradvies Voriconazole
  Aanvraagformulier Toxicologie
  Aanvraagformulier Hormonologie
  Aanvraagformulier laboratorium metabole ziekten
  Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Microbiologie
  Aanvraagformulier bijzondere hematologie en stolling
  Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
  Aanvraag Immunologische oppuntstelling -extern
  Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Virologisch Serologisch Onderzoek
Laboratoriumgids UZ Gent (www.uzgent.be/labgids)