UZ Gent laboratoriumgids    
Aanvraagformulieren
  Aanvraagformulier in-huis bepaling Infliximab Adalimumab
  ARL Gent - Aanvraagformulier virale lading tropisme genotypering
  Aanvraagformulier voor opsporen heparine ge´nduceerde plaatjesantilichamen (HIT) ELISA + functionele flowcytometrische assay
  Aanvraagformulier Toxicologie
  Aanvraagformulier hormonologie
  Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Microbiologie
  Aanvraagformulier bijzondere hematologie - cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses
  Aanvraagformulier bijzondere stolling
  Aanvraagformulier laboratorium metabole ziekten
  Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
  Extern - Aanvraagformulier immunologische oppuntstelling
  Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier Virologisch Serologisch Onderzoek
Laboratoriumgids UZ Gent (www.uzgent.be/labgids)