UZ Gent laboratoriumgids    
Aanvraagformulieren
ISO 15189

087 MED
  Aanvraagformulier Microbiologie recto
  Aanvraagformulier Microbiologie verso
  Eerste trimesterscreening
  Aanvraagformulier Hormonologie
  Aanvraag TDM betalactam antibiotica
  Aanvraagformulier Toxicologie
  Aanvraagformulier Virologie recto
  Aanvraagformulier Virologie verso
  Aanvraagformulier ARL
  Aanvraagformulier HIT
  aanvraagformulier in-huis bepaling InfliximabAdalimumab
  Aanvraag doseeradvies Voriconazole
  Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek
  Aanvraagformulier bijzondere hematologie en stolling
  Aanvraagformulier laboratorium metabole ziekten
  Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
  Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
Laboratoriumgids UZ Gent (www.uzgent.be/labgids)