Monsterbewaring
ISO 15189

087 MED
De geanalyseerde monsters worden bij 4C bewaard tot 14 dagen na ontvangst in het lab.

Bijkomende analyses kunnen telefonisch aangevraagd worden door de behandelende arts.
Voor elektronische orders kunnen bijaanvragen elektronisch gebeuren tot het staal aanwezig is in het lab. Daarna dient dit eveneens telefonisch te gebeuren.

Om de kwaliteit van bijkomende analyses te garanderen, worden deze enkel uitgevoerd tot 72u na staalontvangst in het lab.

Om analytische kwaliteit te kunnen waarborgen worden bijkomende analyses op monsters die ouder zijn dan 72u (en waarvan geen deelmonster ingevroren werd) in de regel niet toegestaan.

Mits overleg met de klinisch bioloog van wacht kan hierop eventueel een uitzondering worden gemaakt.Laboratoriumgids UZ Gent (www.uzgent.be/labgids)