Monstername
ISO 15189

087 MED
De pre-analytische fase duidt op alles wat aan een laboratoriumtest voorafgaat: toestand van de patiŽnt, monsterafname, monsterbewaring, Ö
Bij het verantwoorde gebruik van een diagnostische test speelt de pre-analytische fase een heel belangrijke rol.
Een fout in deze fase (bv. Slechte bloedafnametechniek, verkeerd monstertype, slechte patiŽntidentificatie, suboptimaal monstertransport) kan leiden tot foutieve resultaten.

FORMULIEREN BESTEMD VOOR PATIENT
Lijst niet vergoede analyses waarvoor instemming patiŽnt benodigd is
- Document niet vergoede analyses : Patient

Informatie en instructies aan de patiŽnt ivm zijn voorbereiding naar monstername
- A1490-B2 Midstream urinecollectie
- 24-uurs collecte (H09.3-P1-B3 Patientenfolder1 / H09.3-P1-B3F Patientenfolder1 (FR))
- 24-uurs collecte gedurende 2-3 dagen (H09.3-P1-B4 Patientenfolder2 / H09.3-P1-B4F Patientenfolder2 (FR))
- PatŽntenfolder staalname Actim Fecal Blood Test (A0090b-B1)

AANVRAAGFORMULIEREN

Opmerking: Gelieve klinische inlichtingen te vermelden die nuttig zijn voor het uitvoeren van analysen en voor het interpreteren van de resultaten.Laboratoriumgids UZ Gent (www.uzgent.be/labgids)