UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Aldosterone in urine ALDU
   Afdeling: Hormonologie
Staaltype(s)UCHOR Urinecollectie Hormonologie
Info 24u collectie (met Na Azide indien transport op kamerT)
Eenheidµg/24 u
Afnamecondities 24u collectie. (+ NaN3 1g/L indien extern transport op kamert°)
Aanrekening 546836 (546836 - 546840 B 600 Doseren van aldosteron (Maximum 1) (Cumulregel 113, 322) Klasse 19)
Cumulregel 113: De verstrekkingen 435514 - 435525 en 546836 - 546840 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Cumulregel 322: maximum vijf bij een stimulatie- of remmingsproef
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
2.8 - 30µg/24 u
Verantwoordelijke Dr. T. Fiers
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 6/09/2019 09:45   Laatste manuele bijwerking: TFI op 1/12/2010   Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 28/05/2009 10:17

Labogids www.uzgent.be/labgids