UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Aluminium (serum/plasma) ALSE
   Afdeling: Toxicologie
Staaltype(s)HEPAR Heparineplasma (groen met gel)
Eenheidµg/L
Volume 1 mL
Uitvoering indien stalen, afgewerkt binnen 10 werkdagen
Opmerkingen
Geschikte afnamebuizen: Li-Heparine plasma zonder gel (donkergroen) of met gel (lichtgroen).
Serumbuizen met clotactivator en/of een septum in metaalfolie zijn niet geschikt !

 
Aanrekening 547094 (547094 - 547105 B 1200 Doseren van aluminium met atoom-absorptiespectrometrie of met een minstens evenwaardige methode (Maximum 1) (Diagnoseregel 12, 70) Klasse 24)
Diagnoseregel 12: het doseren van aluminium mag enkel aangerekend worden in geval van ernstige chronische nierinsufficiėntie (creatinineklaring < 20 mL/min); het doseren mag maar om de 6 maanden tenzij de aluminiumconcentratie groter dan 50 µg/L is
Diagnoseregel 70: Aanrekenbaar aan RIZIV indien voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
< 125 jaar0 - 14
< 40 µg/L bij dialyse
patiėnten
> 50 µg/L: toxisch
µg/L
Verantwoordelijke Prof. dr. A. Verstraete
  Laatste bijwerking Glims: pjds op 8/05/2019 10:20   Laatste manuele bijwerking: AVST op 12/01/2012   Laatste bijwerking refwaarden: avst op 27/01/2014 15:45

Labogids www.uzgent.be/labgids