UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Anti-Xa/rivaroxaban RIVAR
   Afdeling: Stolling
Staaltype(s)C_WEST Citraat Stolling (Luant) , C Citraat (blauw)
Eenheidng/mL
Uitvoering 1x/week tenzij dringend (kan niet buiten kantooruren)
Verzending Ingevroren
Aanrekening 553313 (553313-553324 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia B 1000 (Maximum 1) (Diagnoseregel 107))
Diagnoseregel 107: in geval van behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren bij zwangere, een kind <7 jaar, een patiŽnt met nierinsufficiŽntie, een patiŽnt met BMI >30 of <18, of bij hemorragische diathese
Accreditatie Nee
Bron referentiewaarden Douxfils J, Thrombosis Research, 2012; Mueck W, Clin pharmacokinet, 2011; EMA; Tripodi, Blood 2013.
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
De interpretatie dient steeds te gebeuren in functie van het tijdstip van bloedafname
t.o.v. tijdstip van inname van rivaroxaban (Xarelto).

                                         Gemiddelde        5-95ste percentiel 
                                          (ng/mL)               (ng/mL)
Stroke preventie bij AF (20 mg od)
VTE behandeling (20 mg od in
preventiefase na 3 weken 2x15 mg)
- piek (2h na inname)                  290*/215**       177 - 409*/22-535**
- dal (24h na inname)                   32*/32**          5 - 155*/6-239**

Primaire preventie VTE (10 mg od)
- piek (2h na inname)                     125                  91-196
- dal (24h na inname)                      9                    1-38

Verhoogd risico op bloeding:
- stroke preventie (20 mg once daily): dalspiegel (20-24h na vorige dosis) >155 ng/mL 
- preventie VTE (10 mg once daily): dalspiegel (20-24h na vorige dosis) >38 ng/mL
*/**: ngl bron referentie
ng/mL
Verantwoordelijke Prof.dr. K. Devreese
  Laatste bijwerking Glims: pjds op 1/03/2019 14:46   Laatste manuele bijwerking: KDV op 4/27/2016

Labogids www.uzgent.be/labgids