UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  AntiXa danaparoid (Orgaran) DANA
   Afdeling: 24u lab    Groep: STAC
Staaltype(s)C Citraat (blauw)
EenheidU/mL
Aanrekening 553313 (553313-553324 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia B 1000 (Maximum 1) (Diagnoseregel 107))
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
1) voor behandeling TEC   
   of preventie bij continue niervervangende behandeling
   (4u na I.V. toediening)
         0,5  - 0,8 U/mL
 
2) tijdens hartchirurgie  
         0,8 - 2 U/mL

U/mL


www.uzgent.be/labgids