UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  Antibiogram ANTIBIOGRAM
   Afdeling: Microbiologie    Groep: BACAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Microbiologie
Info ABgram
Uitvoering Inzetten: 7/7. Aflezen: 5-7/7 afhankelijk van staaltype en afdeling.
Opmerkingen
- Het antibiogram wordt uitgevoerd op de Ďrelevanteí bacteriŽn (welke pathogeen zijn of kunnen zijn), dit wordt door de microbioloog bepaald.
- Er worden geen antibiogrammen uitgevoerd op niet-relevante bacteriŽn of op sommige bacteriŽn die steeds gevoelig zijn aan standaard antibiotica.
- De geteste antibiotica zijn gekozen op basis van de huidige gevoeligheidscijfers en het formularium van het UZ Gent.
- Een antibioticumkeuze wordt niet gemaakt door willekeurig een ĎSí-antibioticum vanop het antibiogram-rapport te kiezen, maar wel op basis van algemene infectiologische aanbevelingen. Het actueel antibiogram dient vooral om een andere keuze te kunnen maken bij resistentie (ĎRí-resultaat) of toxiciteit, intolerantie of bepaalde contra-indicaties.
- Er wordt in de mate van het mogelijke gewerkt volgens de breekpunten voorgesteld door EUCAST (2016). 
- Een antibiogram vergt groei van de bacterie. Eenmaal een bacterie in een bepaald staal werd geÔsoleerd, is het resultaat van het antibiogram dus ten vroegste na 16-24 uur beschikbaar. 
Aanrekening 550734 (550734 - 550745 B 400 Bepalen van de gevoeligheid voor antibacteri?le stoffen van a?robe kiemen, andere dan mycobacteri?n, na identificatie (Maximum 1) Klasse 16)
Externe kwaliteits evaluatie Sciensano
Accreditatie Nee


www.uzgent.be/labgids