UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  Apixaban (anti-Xa) APIX
   Afdeling: 24u lab    Groep: STAC
Staaltype(s)C Citraat (blauw)
Eenheidng/mL
Volume 500 µL
Uitvoering 1x/week tenziju dringend (kan niet buiten kantooruren)
Afnamecondities Tijdstip inname apixaban vermelden!
Verzending Ingevroren
Opmerkingen
4u stabiel op kamertemperatuur 
Aanrekening 553313 (553313-553324 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia B 1000 (Maximum 1) (Diagnoseregel 107))
Externe kwaliteits evaluatie ECAT Foundation
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
De interpretatie dient steeds te gebeuren in functie van het tijdstip van bloedafname
t.o.v. tijdstip van inname van Apixaban (Eliquis)

Apixaban dosis                      Apixaban Cmax (ng/mL)              Apixaban Cmin (ng/mL)
                                           4h na inname                     1h voor inname
                                                    Mediaan [5 - 95ste percentiel] 
Preventie van VTE: electieve heup- of knievervangingschirurgie                           
- 2,5 mg 2dd                             77 [41 - 146]                       51 [23 - 109]

Preventie van stroke en systemisch embolisme: Nonvalvular atrial fibrillation                 
- 2,5 mg 2dd  *1                        123 [69 - 221]                       79 [34 - 162]
- 5 mg 2dd  *2                          171 [91 - 321]                      103 [41 - 230]
*1 Dosis indien 2/3 volgende karakteristieken: 
>79 jaar; gewicht <61 kg; serum creatinine >1,49mg/dL                              
*2 Aanbevolen dosis                    

Preventie van recurrent DVT en PE                       
- 2,5 mg 2 dd                            67 [30 - 153]                        32 [11 - 90]

Behandeling van DVT en PE                      
- 5 mg 2dd *3                           132 [59 - 302]                        63 [22 - 177]
- 10 mg 2dd *4                         251 [111 - 572]                       120 [41 - 335]
*3 Aanbevolen dosis vanaf dag 8
*4 Aanbevolen startdosis
ng/mL


www.uzgent.be/labgids