UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  CBFA2T3-GLIS2 fusietranscript of inv(16)(p13q24) (LG-426)Verwijst naar: qSCREEN zeldzame translocaties bij AML
   Afdeling: Moleculaire Diagnostiek: Hematologie    Pathologie: Acute myeloÔde leukemie follow-upAanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere hematologie - cytomorfologie | immunofenotypering | moleculaire analyses
StaaltypeVoorkeur voor beenmerg EDTA; bloed indien klinisch relevant
Volume Beenmerg (min. 1 mL), 4 mL bloed (min. 3 mL, minder wordt niet aanvaard)
Uitvoering 1x om de 2 weken
Antwoordtijd Max. 3 weken
Afnamecondities Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier (datum en uur)
Verzending Binnen 24h na afname (stalen op vrijdag moeten het lab voor 14u bereiken)
Techniek RT-qPCR
Technische info
Deze inversie inv(16)(p13q24) of fusietranscript CBFA2T3-GLIS2 wordt niet gedetecteerd met de HemaVision translocatie screeningsassay (zie test `leukemie translocatie screening`), standaard uitgevoerd bij diagnose/herval elke leukemie. Daarom wordt in tweede lijn, bij een negatief resultaat met de HemaVision en bij pediatrische patiŽnten, adolescenten en jongvolwassenen (< 40 jaar) met acute myeloÔde leukemie (AML), de qSCREEN translocatie screening ingezet (zie `qSCREEN` in deze labgids).

Na positief CBFA2T3-GLIS2 resultaat met de qSCREEN translocatie screening wordt het fusiegentranscript bevestigd met een singleplex RT-qPCR. Deze Ďtwo step real-time PCRí of RT-qPCR met behulp van een reverse transcriptase (RT) stap en een real-time PCR-reactie werd in-house ontwikkeld en is gebaseerd op het gestandardiseerd EAC (Europe Against Cancer) protocol (Gabert et al, Leukemia 2003). 

Deze RT-qPCR test wordt gebruikt om de patiŽnten op te volgen voor minimale residuele ziekterest detectie of MRD en laat kwantitatieve analyse toe. Om niet-patiŽntgebonden variatie op de resultaten van opeenvolgende metingen en staalnames te corrigeren, wordt de expressie van het fusietranscript steeds genormaliseerd ten opzichte van een referentiegen. Vervolgens wordt het resultaat gerapporteerd als een relatieve waarde t.o.v. de waarde bij diagnose (uitgedrukt als percentage). Dit laat een (klinisch) duidelijke monitoring in de tijd toe waarbij een log-reductie of log-toename makkelijk kan worden geÔnterpreteerd.

Analytische gevoeligheid of detectielimiet van de assay is 0.01%. De gevoeligheid die behaald kan worden in het patiŽntenstaal is echter afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van het RNA en de efficiŽntie van de reverse transcriptase stap. Dit kan sterk verschillen tussen verschillende staalnames van verschillende of ťťnzelfde patiŽnt. Daarom wordt bij een negatief resultaat, of een laag positief maar niet te kwantificeren resultaat, deze staalspecifieke detectielimiet gerapporteerd. Wanneer een gevoeligheid van 0.1% niet meer gehaald wordt, wordt het resultaat niet meer geÔnterpreteerd.
Klinische info
Het fusietranscript CBFA2T3-GLIS2, het moleculair equivalent van een inversie inv(16)(p13q24) komt voor bij 3% van pediatrische patiŽnten met AML en dan voornamelijk (maar niet exclusief) bij patiŽnten met acute megakaryoblastaire leukemie (AMKL of oude FAB classificatie M7; 20 % van deze patiŽnten). PatiŽnten met deze translocatie hebben een slechte prognose.  De meest voorkomende fusie is tussen exon 11 van CBFA2T3 en exon 3 van GLIS2 (e11e3), al zijn ook fusies beschreven tussen andere exonen (e10e3, e12e1, e10e2). OPGEPAST deze analyse is enkel geschikt voor de patiŽnten met de e11e3 fusie.
Opmerkingen
Het belang van de pre-analytische fase: 
De stabiliteit van het staal is beperkt (bepaling op RNA) zodat de verwerking van het monster (isolatie witte bloedcellen) zeker binnen de 48h na afname moet uitgevoerd worden! Daarom moet het staal zo snel mogelijk naar het labo Moleculaire Diagnostiek - Hematologie (MolHem) verstuurd worden, namelijk binnen de 24h na afname! Bewaring van het staal tot begin verwerking van de stalen of voor verzending naar het labo in koelkast bij 2-8įC.

Terugbetaling:
Deze test is 4x/jaar terugbetaald per follow-up jaar(RIZIV nr 588571-588582, B3000). Op die manier kan de CBFA2T3-GLIS2 qPCR monitoring slechts om de 3 maanden uitgevoerd worden en genieten beenmergstalen de voorkeur (betere gevoeligheid). De verantwoordelijk klinisch bioloog controleert daarom alle aanvragen en beslist of de test al of niet wordt uitgevoerd. Enkel in overleg en bij specifieke klinische indicaties kan dit aantal overschreden worden. 
Opmerking ivm aanrekening 4x/jaar terugbetaald per follow-up jaar (RIZIV nr 588571-588582, B3000)
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Verantwoordelijke Apr. biol. B. Denys
   Laatste manuele bijwerking: BADE op 16/06/2020

Labogids www.uzgent.be/labgids