UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Chlamydia trachomatis DNA CHLAMP
   Afdeling: Moleculaire Diagnostiek: MicrobiologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Microbiologie
Staaltype(s)U Urinestaal , WIS Wisser
Volume 400L urine of 1200L transportmedium met wisser (genitaal, anaal, keel, oog)
Uitvoering 2x per week (op maandag en op vrijdag) / Antwoordtijd= 9 dagen
Afnamecondities Urine: first-void (eerste portie na min. 1u zonder urineren)
Klinische info
550255 (550255 - 550266 B 1000 Opzoeken van Chlamydia trachomatis door moleculaire amplificatie (Maximum 1) (Diagnoseregel 77) (Cumulregel 116) Klasse 23)
Bij overschrijding RIZIV-regels wordt de analyse aangerekend aan de patint (30).
Opmerkingen
Stabiliteit:
Kamertemperatuur: max. 14 dagen
2-8C: max. 3 maanden 
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Detectielimiet= 30 -40
        microorganismen
Verantwoordelijke Dr. apr.biol. L. Coorevits
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 15/09/2020 16:15   Laatste manuele bijwerking: LSCR op 03/10/2019   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 24/03/2009 10:28

Labogids www.uzgent.be/labgids