UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Desmethyldiazepam DMDIAZVerwijst naar: Confirmatie benzodiazepines in bloed
   Afdeling: Toxicologie
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) , HEPAR Heparineplasma (groen met gel)
Eenheidng/mL
Volume 100 Ál
Uitvoering 2 - 3x per week
Verzending Minder dan 48u op maximaal kamert░, zoniet invriezen na centrifugatie.
Methode UHPLC-HRMS
Aanrekening 547153 (547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212-547223), salicylaten (547013-547024), ethanol (547035-547046, 547050-547061), methanol (547315-547326), hogere alcoholen en glycolen (547072-547083) (Maximum 3) (Diagnoseregel 49) Klasse 26 (Urgentie))
Diagnoseregel 49: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden indien ze voorgeschreven zijn met het oog op de diagnose of behandeling van een intoxicatie: 1. in bloed: salicylaten, ethanol en/of methanol, glycolen of hogere alcoholen, cyaniden, quaternair ammonium, geneesmiddel en/of zijn metabolieten, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag) paracetamol, lood, sulfhemoglobine, pesticiden en/of hun metabolieten, thiocyanaat en erytrocytaire zinkprotoporfyrine 2. in urine: para-aminofenol, lood, zware metalen (As, Bi, B, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Ti, Au, Ag), ethanol, methanol, pesticiden, organische solventen, farmacologische werkzame stof, quaternair ammonium, herbicide, xenobiotica, geneesmiddelen; alle gegevens en resultaten dienen bewaard in een individueel dossier
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
200 - 800ng/mL
Verantwoordelijke Prof. dr. A. Verstraete
  Laatste bijwerking Glims: callant op 3/10/2006 10:22   Laatste manuele bijwerking: AVST op 23/04/2018   Laatste bijwerking refwaarden: tdn op 12/12/2000 13:49

Labogids www.uzgent.be/labgids