UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Flucloxacilline FLUCLOX
   Afdeling: Toxicologie
StaaltypeHeparineplasma, met voorkeur zonder gel
Eenheidmg/L
Volume 50 uL
Verzending Ingevroren
Methode UHPLC-HR MS
Klinische info
Protocol flucloxacilline absorptie test
> t=0 min: dalspiegel afnemen, hierna inname testdosis van 1 gram flucloxacilline met water
> t=45 min: ¾ uurs waarde afnemen
> t=90 min: 1 ½ uurs waarde afnemen, hierna einde test

De patiënt moet ‘nuchter’ zijn voor de test: dit betekent dat deze vanaf 2 uur voor de test tot 1 uur na de inname van de testdosis geen voedsel of dranken mag gebruiken. Water is wel toegestaan. Overige medicamenten mogen worden ingenomen.

Bij patiënten bij wie flucloxacilline IV wordt toegediend via een continu infuus wordt het IV infuus NIET onderbroken. 

Voor volwassen patiënten behandeld met flucloxacilline met intermittente infusie van 30 minuten 2 g q4h wordt één geplande flucloxacilline IV toediening vervangen door een orale toediening van 1 g flucloxacilline.
De absorptietest moet plaatsvinden tussen twee toedieningen van flucloxacilline, er mag m.a.w. geen flucloxacilline IV worden toegediend tijdens uitvoering van de test. 
Na uitvoering van de absorptietest mag de volgende IV toediening plaatsvinden zoals gepland. 

Voor pediatrische patiënten behandeld met flucloxacilline dosis 37.5 mg/kg 4x/dag (afronden op maximale dosis van 1.5 g 4x/dag) voor botinfecties wordt één geplande flucloxacilline IV toediening vervangen door een orale toediening van 37.5 mg/kg (afronden op maximale dosis van 1.5 g).

Streefconcentratie: het verschil tussen de dalspiegel (t=0 min) en de spiegel op 45 en/of 90 min moet ten minste 10 mg/L bedragen.
Opmerkingen
Stabiliteit: minstens 4 u op kamertemperatuur, minstens 24u op 4 °C en minstens 14 dagen bij -20 °C 

Analyse wordt uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag. Stalen dienen om 8u aanwezig te zijn in lab. 
Aanrekening 548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))
Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Therapeutisch (totaal concentratie):
Continu infuus: 50-100 mg/L meestal voldoende voor infectie met MIC 1 mg/L of kleiner. 

Toxisch (totaal concentratie):
Dalspiegel / continu infuus: > 125 mg/L risico op neurotoxiciteit
mg/L
Verantwoordelijke Prof. dr. A. Verstraete
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 13/12/2019 09:46   Laatste manuele bijwerking: NIVE op 12/08/2020   Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 27/05/2020 15:38

Labogids www.uzgent.be/labgids