UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  Galactomannan Ag GALAM
   Afdeling: Serologie    Groep: SERO
Staaltype(s)SGALAM Serum (oker met gel) - GALAM , SCMD Serum (oker met gel) - CMD LAB
Volume 300 ÁL
Uitvoering Elke dinsdag en vrijdag
Afnamecondities Enkel uitvoerbaar op serum
Opmerkingen
Aparte serumbuis nodig 
Aanrekening 552016 (552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek (Maximum 3) (Cumulregel 323) Klasse 13 (Urgentie))
Cumulregel 323: kweek van Chlamydia en opsporen van antigenen van agentia van infectieziekten mogen onderling niet gecumuleerd worden
Externe kwaliteits evaluatie Zelf georganiseerde externe kwaliteitscontrole
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Positief: >= 0.5
Negatief: < 0.5
   Laatste bijwerking refwaarden: callant op 9/07/2007 13:44

www.uzgent.be/labgids