UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Galactomannan Ag GALAM
   Afdeling: Serologie
Staaltype(s)SGALAM Serum (oker met gel) - GALAM
Volume 300 ÁL
Uitvoering Elke dinsdag en vrijdag
Afnamecondities Enkel uitvoerbaar op serum
Methode Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
Klinische info
Bij zowel een galactomannan resultaat ≥0.7 in serum als ≥0.8 in BAL, dient het als positief mycologisch criterium beschouwd te worden.
Opmerkingen
Aparte serumbuis nodig 
Aanrekening 552031 (Opsporen van Aspergillus antigenen (Maximum 1) (Diagnoseregel 102))
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden British Journal of Haematology, 126, 852-860 (2004) Prospective clinical evaluation of lower cut-offs for galactomannan detection in adult neutropenic cancer patients and haematological stem cell transplant recipients. J.Maertens, K.Theunissen, E.Verbeken, K.Lagrou, J.Verhaegen, M.Boogaerts, J. Van Eldere.
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Positief: >= 1.0
Negatief: < 1.0
Verantwoordelijke Prof. dr. E. Padalko
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 24/02/2020 14:41   Laatste manuele bijwerking: HERLA op 15/03/2020   Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 24/02/2020 12:30

Labogids www.uzgent.be/labgids