UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Galactomannan BAL GALAMB
   Afdeling: Serologie
Staaltype(s)MATVPE Materiaal geprikt door VPE
Volume 300 Ál
Uitvoering Elke dinsdag en vrijdag
Methode Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
Klinische info
Bij zowel een galactomannan resultaat ≥0.7 in serum als ≥0.8 in BAL, dient het als positief mycologisch criterium beschouwd te worden.
Aanrekening 552053 (Opsporen van Aspergillus antigenen in broncho-alveolair lavagevocht (BAL) (Maximum 1) (Diagnoseregel 103))
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Positief: >= 1.0
Negatief: < 1.0
Verantwoordelijke Prof. dr. E. Padalko
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 24/02/2020 14:43   Laatste manuele bijwerking: HERLA op 23/04/2020   Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 24/02/2020 14:42

Labogids www.uzgent.be/labgids