UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Hemoclot (anti-IIa/dabigatran) ANTI2A
   Afdeling: StollingAanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere stolling
Staaltype(s)C Citraat (blauw) , C_WEST Citraat Stolling (Luant)
Eenheidng/mL
Volume 750 Ál
Uitvoering 1x/week tenzij dringend (kan niet buiten kantooruren)
Verzending Ingevroren plasma
Methode STA analyzer mechanisch coagulometrisch
Aanrekening 554551 (554551 - 554562 B 70 Thrombinetijd (Maximum 1) Klasse 5 (Urgentie))
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden ema.europa.eu accessed 22/04/2020-Pradaxa EPAR product information First published: 15/12/2019 Last updated: 14/01/2020
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
De interpretatie dient steeds te gebeuren in functie van het tijdstip van bloedafname t.o.v. 
tijdstip van inname van dabigatran (Pradaxa).
                                                                                 gemiddelde (ng/mL)    P25 - P75 (ng/mL)
Stroke preventie bij AF (150mg bid)    
- piek concentratie (2h na inname)                                                     175             117 - 275
- dal concentratie (12h na inname)                                                      91              61 - 143
Primaire preventie VTE orthopedische chirurgie (220mg qd)    
- piek concentratie (2h na inname)                                                    70,8            35,2 - 162
- dal concentratie (24h na inname)                                                      22            13,0 - 35,7
Behandeling PE/VTE en preventie recurrent PE/DVT (150mg bid)    
- piek concentratie (2h na inname)                                                     175             117 - 275
- dal concentratie (24h voor inname)                                                    60              39 - 95

Verhoogd risico op bloeding:    
stroke preventie (bid) dalspiegel (10 ? 16u na vorige dosis)            > 200ng/mL
preventie VTE (od) dalspiegel (20 ? 24u na vorige dosis)                >67 ng/mL
ng/mL
Verantwoordelijke Prof.dr. K. Devreese
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 1/03/2019 14:36   Laatste manuele bijwerking: KDV op 25/05/2020

Labogids www.uzgent.be/labgids