UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Hoogrisico papillomavirus DNA (HR HPV) HPVDNAPVerwijst naar: Hoogrisico papillomavirus DNA (HR HPV)
   Afdeling: Moleculaire Diagnostiek: Microbiologie
Staaltype(s)UIT Uitstrijkje , WIS Wisser
Volume Minimum 600 µl
Uitvoering 1x per week / Antwoordtijd = 21 dagen
Afnamecondities Cervicaal uitstrijkje gecollecteerd in PreservCyt oplossing (meest gebruikte is ThinPrep PAP test)
Verzending Maximum 4 weken na afname / Minder dan 48u op maximaal kamert°, zoniet invriezen na centrifugatie.
Methode Abbott RealTime High Risk HPV
Opmerkingen
Stabiliteit:
• Max. 6 weken bij kamertemperatuur
• Max. 6 weken bij 2-8 °C
• Langere bewaring: -80 °C 

Op deze monsters wordt eerst cytologisch onderzoek uitgevoerd in lab anatomopathologie. 

De methode laat de kwalitatieve detectie toe van DNA van 14 High Risk (HR) HPV genotypes (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 en 68). Indien aanwezig, worden HR HPV genotypes 16 en 18 gegenotypeerd. 
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Verantwoordelijke Dr. apr.biol. L. Coorevits
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 24/08/2020 11:04   Laatste manuele bijwerking: TFI op 31/05/2019

Labogids www.uzgent.be/labgids