UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  Kweek schimmels MSCHIM
   Afdeling: Microbiologie    Groep: BACAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Microbiologie
Info Kweek schimmels
Volume Afhankelijk van staaltype.
Verzending Snel transport, op kamertemperatuur.
Opmerkingen
Filamenteuze fungi veroorzaken typisch infecties bij immuungecompromitteerde patiŽnten. 
De calcofluor-kleuring geeft informatie over de al dan niet aanwezigheid van schimmels.
Door middel van kweek kunnen pathogene schimmels gedetecteerd en vervolgens geÔdentificeerd worden.

Antimycogram in uitzonderlijke gevallen (doorgestuurd naar nationaal referentiecentrum UZ Leuven). Voor Aspergillus fumigatus species complex kan ook een screening naar azoleresistentie uitgevoerd worden, bij klinisch vermoeden of therapiefalen.

Voor dermatofyten normaliter 3 weken incubatie. Langere incubatie bij vermoeden van
> Trichophyton verrucosum of Trichophyton violaceum: 4 weken
> Traag groeiende schimmels zoals Histoplasma capsulatum, Blastomyces dematitidis, Coccidioides immitis,Ö: 6-8 weken
Hierbij is het van groot belang dat het laboratorium beschikt over de juiste klinische gegevens. 

Zie ook LG-204 Dermatomycosen. 
Aanrekening 550535 (550535 - 550546 B 200 Kweek van schimmels (met uitsluiting van gisten) (Maximum 1) Klasse 12)
Externe kwaliteits evaluatie UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)
Accreditatie Nee


www.uzgent.be/labgids