UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  LG-228 (CD3) (LG-228)Verwijst naar: Acute leukemie typeringen
Aanrekening 555693 (555693 - 555704 B 200 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen per antigeen (Maximum 5) Klasse 12)
Aanrekening 555730 (555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopo?etische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) Klasse 18)
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
   Laatste manuele bijwerking: SDSY op 23/11/2011

Labogids www.uzgent.be/labgids