UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  Legionella kweek LEGIO
   Afdeling: Microbiologie    Groep: BAC
Info legionella kweek
Uitvoering Inzetten 7/7. Resultaten 5/7.
Afnamecondities Diep respiratoir staal (geen sputum) opvangen in steriel recipiŽnt.
Verzending Zo snel mogelijk naar labo sturen.
Opmerkingen
Groei van Legionella kan verwacht worden vanaf 2-3 dagen en tot 7 dagen na start incubatie. 
Aanvullend is het nuttig om ook een Legionella-antigentest (spoort uitsluitend serotype 1 op) op urine aan te vragen. 
Aanrekening 550336 (550336 - 550340 B 300 A?robe kweek van expectoraties of bronchiale aspiraten en monsters van bovenste luchtwegen, exclusief keeluitstrijk (Maximum 1) (Cumulregel 115) Klasse 14)
Cumulregel 115: De verstrekkingen 550336 - 550340 en 550292 - 550303 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Externe kwaliteits evaluatie Sciensano
Accreditatie Nee


www.uzgent.be/labgids