UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  Legionella pn. serotype 1 Ag LEGANT
   Afdeling: Microbiologie    Groep: BAC
Info Legionella antigen
Volume Minstens 250 µL mid-stream urine opvangen in steriel recipiėnt en goed afsluiten.
Uitvoering Dagelijks.
Opmerkingen
Opgelet: deze antigentest detecteert enkel Legionella pneumophila serotype 1.
Een negatieve test sluit Legionella (met andere serotypes 2-14) dus NIET uit!! 

Bewaring:
> 2-8°C: max. 14 dagen
> -20°C: langere periodes 
Aanrekening 552016 (552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek (Maximum 3) (Cumulregel 323) Klasse 13 (Urgentie))
Cumulregel 323: kweek van Chlamydia en opsporen van antigenen van agentia van infectieziekten mogen onderling niet gecumuleerd worden
Externe kwaliteits evaluatie Sciensano
Accreditatie Nee


www.uzgent.be/labgids