UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Lithium LI
   Afdeling: CorelabAanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor urgent laboratoriumonderzoek
Staaltype(s)Serum Serum
Info SERUM
Eenheidmmol/L
Volume 100 Ál
Uitvoering 24u/24u
Methode Fotometrische bepaling, Alinity c, Abbott
Aanrekening 548214 (548214 - 548225 B 150 Doseren van lithium in plasma (Maximum 1) (Diagnoseregel 46) Klasse 10 (Urgentie))
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafe´ne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Accreditatie Nee
Bron referentiewaarden Tietz - Cinical Guide to laboratory tests 3th Ed. 1995 - pag.840
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
0.600 - 1.200mmol/L
Verantwoordelijke Prof.dr.apr.biol. V. Stove
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 17/12/2019 10:27   Laatste manuele bijwerking: VSTV op 02/06/2018   Laatste bijwerking refwaarden: kdeherde op 19/10/2016 15:10

Labogids www.uzgent.be/labgids