UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Methylmalonzuur in urine MMAU
   Afdeling: Metabole ziekten
Staaltype(s)UPD Urinestaal Pedia
Eenheidmmol/mol creat
Aanrekening 543071 (543071 - 543082 B 3000 Specifieke bepaling van organische zuren met identificatie door massaspectrometrie (Maximum 1)(Cumulrege 345)(Diagnoseregel 40) Klasse 30)
Diagnoseregel 40: organische zuren, reducerende suikers, vrij en veresterd carnitine, lysosomaal enzyme, aceto-acetaat en 3-hydroxyboterzuur, mucopolysacchariden, vrije vetzuren, orootzuur, siaalzuur, GABA in CSV, purinen en pyrimidinen mogen enkel aangerekend worden met het oog op de diagnose van een aangeboren metabole stoornis
Accreditatie Nee
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. H. Stepman
  Laatste bijwerking Glims: kevin op 4/07/2018 14:36

Labogids www.uzgent.be/labgids