UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  Methylmalonzuur in urine MMAU
   Afdeling: Metabole ziekten    Groep: PED
Staaltype(s)UPD Urinestaal Pedia
Eenheidmmol/mol creat
Aanrekening 543071 (543071 - 543082 B 3000 Specifieke bepaling van organische zuren met identificatie door massaspectrometrie (Maximum 1)(Diagnoseregel 40) Klasse 30)
Diagnoseregel 40: organische zuren, reducerende suikers, vrij en veresterd carnitine, lysosomaal enzyme, aceto-acetaat en 3-hydroxyboterzuur, mucopolysacchariden, vrije vetzuren, orootzuur, siaalzuur, GABA in CSV, purinen en pyrimidinen mogen enkel aangerekend worden met het oog op de diagnose van een aangeboren metabole stoornis
Accreditatie Nee


www.uzgent.be/labgids