UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Methylmalonzuur MMA
   Afdeling: Metabole ziekten
Staaltype(s)SH Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidnmol/L
Aanrekening 544353 (Doseren van organische zuren in serum of plasma (Maximum 1) (Cumulregel 345) (Diagnoseregel 40, 130))
Diagnoseregel 40: organische zuren, reducerende suikers, vrij en veresterd carnitine, lysosomaal enzyme, aceto-acetaat en 3-hydroxyboterzuur, mucopolysacchariden, vrije vetzuren, orootzuur, siaalzuur, GABA in CSV, purinen en pyrimidinen mogen enkel aangerekend worden met het oog op de diagnose van een aangeboren metabole stoornis
Accreditatie Nee
Verantwoordelijke Dr. apr. biol. H. Stepman
  Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 2/10/2020 14:27

Labogids www.uzgent.be/labgids