UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Myositis specifieke antilichamen (LG-410)
Aanvraagformulier:   Aanvraagformulier voor niet-infectieuze serologie en allergie
StaaltypeSerum
Volume 250 Ál
Uitvoering 2-wekelijks
Verzending Ingevroren
Opmerkingen
Gebruik ingave code `963`. 

Deze analyse omvat de bepaling van volgende antistoffen: anti-Mi2, anti-MDA5, anti-NXP2, anti-TIF1, anti-SAE, anti-SRP en anti-RNA synthetases. De analyse anti-RNA synthetases omvat de bepaling van volgende antistoffen: anti-Jo1, anti-PL7, anti-PL12, anti-EJ en anti-OJ. Als myositis-geassocieerde antistoffen wordt bijkomend steeds SSA (Ro52) en PM-Scl (75 en 100) bepaald.

HMGCR is niet standaard vervat in de analyse.
HMGCR dient gericht te worden aangevraagd en wordt pas uitgevoerd bij negativiteit van de andere myositis specifieke antilichamen. 

Aanrekening buiten RIZIV nomenclatuur indien ANF negatief en/of reeds basis anti-ENA bepaald 
Accreditatie Nee
Gerelateerd AEJ (Anti-EJ),AMDA5 (Anti-MDA5),AMi2 (Anti-Mi-2),ANXP2 (Anti-NXP2),AOJ (Anti-OJ),APL12 (Anti-PL12),APL7 (Anti-PL7),ASAE1 (Anti-SAE1),ASRP (Anti-SRP),ATIF1 (Anti-TIFg)
   Laatste manuele bijwerking: LEL op 13/11/2019

Labogids www.uzgent.be/labgids