UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Opsporen Norovirus NOROXP
   Afdeling: Microbiologie
Aanrekening 552016 (552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek (Maximum 3) (Cumulregel 323) Klasse 13 (Urgentie))
Cumulregel 323: kweek van Chlamydia en opsporen van antigenen van agentia van infectieziekten mogen onderling niet gecumuleerd worden
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Negatief
Verantwoordelijke Prof. dr. J. Boelens
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 26/02/2020 12:17   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 15/04/2016 14:07

Labogids www.uzgent.be/labgids