UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Staal volledig ANDVOLL
   Afdeling: Andrologie
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
>= 32% graad a+b (vooruitbeweeglijkheid) of
>= 40% graad a+b+c (totale beweeglijkheid)
  Laatste bijwerking Glims: tfiers op 7/02/2019 11:58

Labogids www.uzgent.be/labgids