UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  Suiker chromatogram SCHR
   Afdeling: Metabole ziekten    Groep: PEDAanvraagformulier:   Aanvraagformulier laboratorium metabole ziekten
Staaltype(s)FA Faeces
Eenheidmg/100 mL
Volume 1 g
Uitvoering in batch bij voldoende stalen
Afnamecondities transport op kamertemperatuur, bewaring in koelkast
Verzending Minder dan 48u op maximaal kamert°, zoniet invriezen
Opmerkingen
Semi-kwantitatieve bepaling 

Methode: GC-MS met BSTFA derivatisatie na oximatie, SIM detectie en kwantificatie met behulp van stabiele isotopen inwendige standaarden 
Aanrekening 960035 (Rek Pat)
Accreditatie Nee


www.uzgent.be/labgids