UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  Tobramycine piek TOBRAP
   Afdeling: 24u lab    Groep: COBAS
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel) , S_VPE Serum geprikt door VPE
Eenheidmg/L
Volume 200 Ál
Uitvoering Dagelijks
Verzending Na centrifugatie koel of ingevroren bewaren tot verzending. Verzending bij 2-8░C.
Opmerkingen
Vermijd verschillende vries- en dooicycli. 
Aanrekening 548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie))
Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafe´ne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Externe kwaliteits evaluatie KKGT (Stichting Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie)
Accreditatie Nee
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
Meermaal daags:
     5-10 mg/L
Eenmaal daags:
     16-24 mg/L
mg/L
zie link:https://vinfolandp.ai.internal.uzgent.be/iProva/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=2b845e4f-8c84-49e3-b843-d54c69067f90&NavigationHistoryID=7744983&PortalID=155&Query=gentamycinemg/L
   Laatste bijwerking refwaarden: tfiers op 6/06/2018 09:51

www.uzgent.be/labgids