UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Trombofiliescreening (LG-19)
Aanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere stolling
Staaltypecitraatplasma 3.8%
Volume 6 mL
Uitvoering 1x/week
Afnamecondities Citraatbloed (1 deel citraat + 9 delen bloed).
Verzending Ingevroren plasma
Opmerkingen
Stabiliteit: 	4 uur bij kamertemperatuur of 1 maand bij ľ20░C. 

Bij trombofiliescreening hoort ook de FII-mutatie.FVLeiden kan enkel aangevraagd worden indien de APC-r ratio <2.
 
Aanrekening 554433 (554433 - 554444 B 200 Bepalen van anti-cardiolipinen antistoffen (IgG of IgM (Maximum 2) (Diagnoseregel 106) Klasse 12)
Aanrekening 554691 (554691 - 554702 B400 : Opzoeken van geactiveerde prote?ne C resistentie (Maximum 1) (Diagnoseregel 20) Klasse 16)
Aanrekening 554094 (554094 - 554105 B 200 Doseren van de antitrombine activiteit, exclusief de semi-kwantitatieve of immunologische methoden (Maximum 1) (Diagnoseregel 20) Klasse 12)
Aanrekening 553291 (553291-553302 Bepalen van anti-b?ta2-glycoprote?ne antistoffen (IgG of IgM) B 700 (Maximum 2) (Diagnoseregel 106))
Aanrekening 554256 (554256 - 554260 B 300 Doseren van factor VIII (coagulans) (Maximum 1) Klasse 14 (Urgentie))
Aanrekening 554072 (554072 - 554083 B 800 Opzoeken van een lupus anticoagulans (minimum twee testsystemen) (Maximum 1) (Diagnoseregel 106) Klasse 21)
Aanrekening 554131 (554131 - 554142 B 300 Doseren van prote?ne C (Maximum 1) (Diagnoseregel 20) Klasse 14)
Aanrekening 554153 (554153 - 554164 B 300 Doseren van prote?ne S (Maximum 1) (Diagnoseregel 20) Klasse 14)
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Gerelateerd ACAIGG (ACL Anticardiolipine Ab IgG ),ACAIGM (ACL Anticardiolipine Ab IgM),APCR (APC-resistentie),AT (Antitrombine),B2GP1IGG (B2 GP1 IgG antistoffen),B2GP1IGM (B2 GP1 IgM antistoffen),FVIIIC (F VIII: C stolactiviteit),LUANT (Lupus anticoagulans),PRCACT (Prote´ne C activiteit),PRSAGV_N (Prote´ne S antigeen vrij)
   Laatste manuele bijwerking: KDV op 25/03/2010

Labogids www.uzgent.be/labgids