UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  VWF cleaving protease (LG-122) Synoniemen: VWF cleav. protease (ADAMTS13)
Aanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere stolling
Staaltypecitraatplasma
Eenheid%
Afnamecondities citraatplasma invriezen
Verzending Ingevroren
Methode Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
Aanrekening 545230 (Functionele test van de von Willebrand protease (ADAMTS13) (Maximum 1) (Diagnoseregel 137))
Accreditatie Nee
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Bijsluiter met statistische steekproef controle volgens NCCLSC28-A
   Laatste manuele bijwerking: LPRM op 21/12/2009

Labogids www.uzgent.be/labgids