UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Vancomycine Continu infuus VANCOC
   Afdeling: Corelab
Staaltype(s)S Serum (oker met gel) of Heparine (met gel)
Eenheidmg/L
Volume 200 l
Uitvoering Dagelijks
Verzending Na centrifugatie ingevroren bewaren tot verzending. Verzending bij -20C.
Methode Architect i2000sr, CMIA, (chemiluminescent microparticle immuno-assay) 37C, ABBOTT
Aanrekening 548715 (548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum (Maximum 2) (Cumulregel 75) (Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie)
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)
Cumulregel 75: De verstrekkingen 548715 - 548726, 548273 - 548284, en 548435 - 548446 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafene bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Bron referentiewaarden Antimicrobial Agents and Chemotherapy, sept 2001, Vol 45, Nr 9, p 2460-2467, Wysocki et al.
Referentiewaarden
SexLeeftijd (van-tot)ReferentiewaardeEenheid
- target spiegels: 20-25mg/L
- Bij ernstige infecties (infectieuze endocarditis, meninigitis, septische artritis,
  osteomyelitis, infecties op lichaamsvreemd materiaal): 25-35 mg/L
mg/L
Verantwoordelijke Prof.dr.apr.biol. V. Stove
  Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 23/11/2020 10:10   Laatste manuele bijwerking: MJVH op 16/01/2012   Laatste bijwerking refwaarden: aster op 5/12/2012 13:04

Labogids www.uzgent.be/labgids