UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  Virusisolatie in BAL VIRKWBA
   Afdeling: SerologieAanvraagformulier:   Aanvraagformulier Virologisch Serologisch Onderzoek
Staaltype(s)MATVPE Materiaal geprikt door VPE
Volume Minimum 2 ml
Uitvoering Elke weekdag
Afnamecondities Steriele afname. B.A.L. vocht NIET op viraal transportmedium brengen!!
Verzending Stalen dienen binnen 4 uur na afname het lab virologie te bereiken. Gekoeld (tussen 2 en 8C) transport geniet de voorkeur.
Opmerkingen
Indien het B.A.L. vocht het lab niet binnen de aanvaardbare termijn kan bereiken, dient het correct bewaard te worden: 
- overnacht bij 4C
- over een feestdag of weekend bij -80C
Tijdens transport naar het lab dienen deze bewaarvoorschriften verder gerespecteerd te worden.
 
Op BAL wordt enkel naar de aanwezigheid van influenzavirussen A en B en parainfluenzavirussen 1, 2 en 3 gezocht en enkel in het respiratoire seizoen (1 oktober - 30 april). Bij immungecompromitteerde patient en neonaat wordt binnen en buiten het respiratoire seizoen ook naar de aanwezigheid van CMV en HSV gezocht: gelieve steeds te vermelden indien het over immuungecompromitteerde patient gaat. 
Aanrekening 550631 (550631 - 550642 B 1400 Kweek van virussen uit bloed of cerebrospinaal vocht of BAL-vocht of biopten of nasopharyngaal aspiraat, inclusief de identificatie, per monster (Maximum 1) (Cumulregel 114) Klasse 25)
Cumulregel 114: De verstrekkingen 550631 - 550642 en 550970 - 550981 mogen onderling niet worden gecumuleerd.
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Verantwoordelijke Prof. dr. E. Padalko
  Laatste bijwerking Glims: callant op 14/07/2011 11:18   Laatste manuele bijwerking: EPAD op 2/04/2010

Labogids www.uzgent.be/labgids