UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
 
Hoofdmenu Labgids
  anti-Xa activiteit (LG-20)
Aanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere stolling
Staaltypecitraatplasma 3.2%
EenheidIU/mL
Volume 1 mL
Afnamecondities Vermelding tijdstip afname t.o.v. inspuiting heparinetherapie en vermelding type anticoagulans.
Verzending Ingevroren
Methode Chromogeen Kinetic 0D/min / STAC-STAR
Opmerkingen
Anti-Xa activiteit wordt bepaald 4uur na inspuiting (piekwaarde) en 1 uur voor inspuiting (dalwaarde). 
In geval van Fondaparinux is dit belangrijk te vermelden (aangepaste waarden). 
Aanrekening 553313 (553313-553324 Bepaling van anti Xa activiteit voor monitoring van een behandeling met anticoagulantia B 1000 (Maximum 1) (Diagnoseregel 107))
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Validatiedossier Ja
Gerelateerd ANTXA1 (Anti-Xa (1 u voor inspuiting LMWH)),ANTXA4 (Anti-Xa (4 u na inspuiting LMWH))
   Laatste manuele bijwerking: KDV op 13/03/2014

Labogids www.uzgent.be/labgids