UZ Gent laboratoriumgids     Code of Stukje omschrijving
 
Hoofdmenu Labgids
  anti-Xa activiteit (LG-20)
Aanvraagformulier:   Aanvraagformulier bijzondere hematologie en stolling
Staaltypecitraatplasma 3.2%
EenheidIU/mL
Volume 1 mL
Afnamecondities Vermelding tijdstip afname t.o.v. inspuiting heparinetherapie en vermelding type anticoagulans.
Verzending Ingevroren
Opmerkingen
Anti-Xa activiteit wordt bepaald 4uur na inspuiting (piekwaarde) en 1 uur voor inspuiting (dalwaarde). 
In geval van Fondaparinux is dit belangrijk te vermelden (aangepaste waarden). 
Externe kwaliteits evaluatie ECAT Foundation
Accreditatie Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)
Gerelateerd ANTXA1 (Anti-Xa (1 u voor inspuiting)),ANTXA4 (Anti-Xa (4 u na inspuiting))


www.uzgent.be/labgids